نکته روز – برگه 2 – باربری تهران

نکته روز

اتوبا تهران

بدانید برای بسته بندی به چه موادی نیاز است:طناب، جعبه های ضخیم مقوایی در اندازه های مختلف (شما می توانید این قبیل جعبه ها را از فروشگاه هایی مانند سوپرمارکت ها به مبلغ اندک خریداری کنید)، جعبه های پلاستیکی یا چوبی مخصوص میوه، پارچه، چسب نواری محکم و پهن، منگنه، برچسب، بند، پلاستیک های حباب دار مخصوص بسته بندی شکستنی ...

Read More »

اتوبار و باربری

–ابتدا لیستی از كارهایی كه باید انجام گیرند، با حفظ ترتیب و زمان بندی و همچنین لوازمی كه باید جا به جا شوند، بر روی كاغذ یادداشت كرده، سپس مرحله بسته بندی را آغاز كنید. – برای بسته بندی به موارد زیر نیاز است: طناب، جعبه های ضخیم مقوایی در اندازه های مختلف (شما می توانید این قبیل جعبه ها ...

Read More »

اتوبار

Three things that make a man/woman سه چیز انسانها رو می سازند. -Hard work کار سخت -Sincerity صدق و صفا -Commitment تعه

Read More »

حمل و نقل

 يک راه موثر مبارزه با سرطان غذا نرساندن به سلولهاي سرطاني است .. عدم رساندن مواد غذ ايي مورد نياز سلول براي جلوگيري از افزايش و چند برابر شدن تعداد سلولها است . An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it with the foods it needs to multiply.

Read More »

شمال تهران

هلن کلر: هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود،دری دیگر باز میشود ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم میدوزیم که درهای باز را نمیبینیم.

Read More »

غرب تهران

سالی یک بار جایی برو که تا کنون نرفته ای.بدان که بهترین ارتباط آن است که عشق شما بهم،از نیاز شما بهم سبقت گیرد.وقتی میخواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی،ببین چه را از دست داده ای که چنین را بدست آورده ای.در عشق و آشپزی جسورانه دل را به دریا بزن.

Read More »

نکته روز 3

خوشبختي مرغي است كه در آسمان آرزوي همه ي ما پرواز مي كند ، اما روي بام همه نخواهد نشست. ويليام هوگارت

Read More »

جنوب تهران

آموخته ام که … همیشه شادی ماندگار است و غم غصه رفتنی استآموخته ام که … من توانایی انجام هرکاری را دارم( پس چرا با این توانایی کارهای مثبتی انجام ندهم)آموخته ام که … همه چیز فنا پذیر است و تنها خداست که باقیستآموخته ام که … با ارزش ترین چیز لبخند رضایت پدر و مادر است آموخته ام که … ...

Read More »

تهران پارس

زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه،برای حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی  

Read More »