باربری – برگه 5 – باربری تهران

باربری

تهران

از دههٔ ۱۳۴۰ تهران مرکز جذب مهاجران زیادی از سرتاسر ایران بوده‌است.[۱۳] ساکنان اصلی تهران اقوام فارسی‌زبان بودند، البتّه هم‌اکنون این شهر دارای اقوام مختلفی است و عمدهٔ گویش محاوره‌ای در این شهر فارسی است که این لهجه های این گویش شامل لهجهٔ تهرانی ، لهجه گیلکیگیلک، لهجه مازنی مازندرانی و لهجه لری لرمیباشد .تورکها، ارمنی، عرب، کرد،و بلوچ ها دیگر اقوام ساکن این شهر میباشند که در این میان تورک زبانها اکثریت اقوام ...

Read More »

دکوراسیون – چیدمان متفاوت اثاثیه منزل

به عقیده طراحان داخلی یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب تشدید نگرانی و پریشانی حال فرد پس از گذران یک روز کاری می‌شود، حضور در فضایی است که هیچ گونه هماهنگی در نوع چیدمان و رنگ‌آمیزی آن دیده نمی‌شود. گرچه به نظر ساده می‌آید ولی تناسب بین رنگ دیوارها با پرده و مبلمان و نیز نحوه دکوراسیون تاثیر فوق‌العاده‌ای در شاد ...

Read More »

فرآیند ثبت نام در طرح توزیع ون فاو از محل مصوبات سفرهای استانی ریاست جمهوری

ایجاد درخواست متقاضی توسط سازمانهای حمل و نقل همگانی،سازمانهای تاکسیرانی، شهرداریهای فاقد سازمان واریز مبلغ پیش پرداخت توسط متقاضی و تایید وجه واریزی توسط سازمانهای حمل و نقل همگانی، تاکسیرانی، شهرداریهای فاقد سازمان صدور پیش فاکتور و ارسال آن توسط اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور صدور معرفی نامه بانکی جهت اخذ تسهیلات بانکی توسط سازمانهای حمل و نقل ...

Read More »